Loading

İSG Politikamız

İSG Politikamız

ELATEK olarak, çalışanlarımıza daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bunun için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi benimsiyoruz.

Bu doğrultuda;
• İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeleri ortadan kaldırmayı, İSG risklerini belirlemeyi, değerlendirmeyi, riskleri azaltacak tedbirleri almayı, sonuçları sürekli olarak izleyerek risklerimizi en aza indirmeyi,
• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
• İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,
• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarında organizasyonun her kademesinden çalışanlarımıza, çalışan temsilcilerimize ve paydaşlarımıza danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı artırmayı,
• Paydaşlarımızın da her aşamada katkıda bulunabileceği, İSG hedeflerini belirlemeyi, bu hedeflere ulaşmak için programlar oluşturmayı, uygulamayı ve sonuçların gözden geçirilerek İSG yönetimi ve performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
• İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren/ tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve üçüncü taraflara duyurmayı ve sürekli açık tutmayı, taahhüt ve beyan ederiz