Loading

Gizlilik Politikamız

Çevre Politikamız

ELATEK olarak, kauçuk hamurların, kauçuk hortumların, kauçuk profillerin, kauçuk-metal bileşenli parçaların, kauçuk contaların, plastik şişirme ve ısı ile form verilmiş (termoform) parçaların üretimi ve tasarımı, metal boruların soğuk şekillendirmesi; montajı ve tasarımı aşamasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken tüm önlemleri almak işimizin bir parçası olacaktır.

Bunun için taahhüdümüz;
♦ Tüm çalışanlarımız tarafından benimsenen, uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen ve sürekli iyileştirilen bir Çevre Yönetim Sistemini sürdürmek,
♦ Üretim ve diğer faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan ilgili yasal gereklilikleri ve ilgili taraflarca belirlenen uygunluk yükümlülüklerini sağlamak,
♦ İç ve Dış hususları dikkate alarak tüm süreç ve faaliyetlerimizde risk ve fırsatları değerlendirmek,
♦ İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak çalışmalarımızı sürdürmek,
♦ Ürün ve proseslerle ilgili proje çalışmalarımızda çevresel etkiler dikkate alınarak çevreyi koruyarak çalışmak,
♦ Enerji ve su gibi doğal kaynakları verimli kullanmak,
♦ Atık yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak, faaliyetlerimiz esnasında oluşan atıklarımızı azaltacak önlemler almak, atık oluşumu kaçınılmaz ise atıkların geri dönüştürülmesini veya bertaraf mı sağlamak,
♦ Faaliyetlerimizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çalışanlarımıza ve çevreye olacak etkileri en az düzeye indirecek tedbirler almak,
♦ Tüm çalışanlarımızın çevresel duyarlılığını arttırmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak amacıyla eğitmek,
♦ “Çevre Mevzuatı” kapsamında çevreye kirletici etkisi olan her türlü faaliyeti izlemek ve kontrol etmek,
♦ Tedarikçilerimiz ile iş ortaklığımızı geliştirmek.