Loading

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikası

Elatek Kauçuk Sanayi Tic. A.Ş. Yönetimi; kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul eder ve faaliyetlerinde “Bilgiyi Koruma” prensibi ile hareket eder.

Yönetim ve Çalışanlarımız; müşterilerimiz, çalışanlarımıza şirketimize ve paydaşlarımıza ait sahip olduğumuz bilgilerin gizliliğini korumak, bilgilerin sürekli güncel ve doğru kalmasını temin etmek ve ihtiyaç duyulduğunda güvenli şekilde erişebilmek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmeyi, Bilgi Güvenliği’nin kurulmasını, işletilmesini, sürekli iyileştirilmesini amaçlar ve taahhüt eder.

♦ Bilgiye değer vermek ve bilgiyi korumak,
♦ Faaliyetlerimizle ilgili yasal mevzuatlar veya sözleşmelerimizden doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek,
♦ Bilgi varlıklarımızın gizlilik bütünlük ve erişebilirliğini korumak,
♦ Çalışanları ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmek, kendilerine ve paydaşlarına ait bilgilerin korunması için farkındalıklarını arttırmak,
♦ Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin kesintisiz ya da en az kesinti ile sürekliliğini sağlayacak kaynak, düzenleme ve şartları sağlamak.
♦ Bilgi güvenliği risklerini etkin olarak yöneterek, bilginin güvence altına alınmasını sağlamak,
♦ Bilgi güvenliği rol ve sorumluluklarını belirlemek, gerekli kaynakları sağlamak